Panbee Technology Co., Ltd.                              แพนบี ชื่อนี้มีแต่สุขใจ

 
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
    ประกาศข่าวฟรี -->ม่านริ้ว ม่านริ้วพลาสติก ม่านริ้วพีวีซี ม่านริ้วพลาสติกใส
 เจ้าของกระทู้  หัวเรื่อง

 กรรนิการ์
หัวเรื่อง : ม่านริ้ว ม่านริ้วพลาสติก ม่านริ้วพีวีซี ม่านริ้วพลาสติกใส
เวลาตอบกระทู้ : 12/20/2018 9:15:14 AM
 
 
ม่านริ้ว ม่านริ้วพลาสติก ม่านริ้วพีวีซี ม่านริ้วพลาสติกใส
ม่านริ้ว ม่านริ้วพลาสติก ม่านริ้วพีวีซี ม่านริ้วพลาสติกใส
ม่านริ้ว ม่านริ้วพลาสติก ม่านริ้วพีวีซี ม่านริ้วพลาสติกใส
ม่านริ้ว ม่านริ้วพลาสติก ม่านริ้วพีวีซี ม่านริ้วพลาสติกใส
ม่านริ้ว ม่านริ้วพลาสติก ม่านริ้วพีวีซี ม่านริ้วพลาสติกใส
ม่านริ้ว ม่านริ้วพลาสติก ม่านริ้วพีวีซี ม่านริ้วพลาสติกใส
ม่านริ้ว ม่านริ้วพลาสติก ม่านริ้วพีวีซี ม่านริ้วพลาสติกใส
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น
ม่านพลาสติกใส ม่านพลาสติกริ้ว ม่านพลาสติกกันแมลง ม่านพลาสติกโรงงาน ม่านพลาสติกห้องเย็น

ติด ตั้งม่านพลาสติก PVC ทนเย็นสำหรับห้องเย็น ม่านริ้ว ม่านพลาสติก ม่านใสทนเย็น ม่านใส ม่านกันแมลง ม่านริ้ว,ม่านพลาสติก,ม่านใส,ม่านอุตสาหกรรม,ม่านกันแมลง,ม่านขาวเหลือง, ม่านกันฝุ่น ราคากันเอง คุณภาพดี
ม่านพลาสติก PVC ทนเย็นสำหรับห้องเย็น ม่านริ้ว ม่านพลาสติก ม่านใสทนเย็น ม่านใส ม่านกันแมลง ม่านริ้ว,ม่านพลาสติก,ม่านใส,ม่านอุตสาหกรรม,ม่านกันแมลง,ม่านขาวเหลือง, ม่านกันฝุ่น ราคากันเอง คุณภาพดี
ม่านพลาสติก PVC ทนเย็นสำหรับห้องเย็น ม่านริ้ว ม่านพลาสติก ม่านใสทนเย็น ม่านใส ม่านกันแมลง ม่านริ้ว,ม่านพลาสติก,ม่านใส,ม่านอุตสาหกรรม,ม่านกันแมลง,ม่านขาวเหลือง, ม่านกันฝุ่น ราคากันเอง คุณภาพดี
ม่านพลาสติก PVC ทนเย็นสำหรับห้องเย็น ม่านริ้ว ม่านพลาสติก ม่านใสทนเย็น ม่านใส ม่านกันแมลง ม่านริ้ว,ม่านพลาสติก,ม่านใส,ม่านอุตสาหกรรม,ม่านกันแมลง,ม่านขาวเหลือง, ม่านกันฝุ่น ราคากันเอง คุณภาพดี
ม่านพลาสติก PVC ทนเย็นสำหรับห้องเย็น ม่านริ้ว ม่านพลาสติก ม่านใสทนเย็น ม่านใส ม่านกันแมลง ม่านริ้ว,ม่านพลาสติก,ม่านใส,ม่านอุตสาหกรรม,ม่านกันแมลง,ม่านขาวเหลือง, ม่านกันฝุ่น ราคากันเอง คุณภาพดี
บริษัท แพนบี เทคโนโลยี จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจนำเข้า ม่านพลาสติก ม่านอากาศ ม่านพลาสติก PVC ทนเย็นสำหรับห้องเย็น ม่านริ้ว ม่านพลาสติก ม่านใส ม่านใสทนเย็น ม่านอุตสาหกรรม ม่านกันแมลง ม่านกันฝุ่น และจำหน่ายห้องเย็น (ขายส่ง) โดยบริษัทฯมีวิศวกรผู้ชำนาญเป็นที่ปรึกษา ราคากันเอง
เช่น ม่านพลาสติก ม่านพลาสติก PVC ทนเย็นสำหรับห้องเย็น ม่านริ้ว ม่านพลาสติก ม่านใส ม่านใสทนเย็น ม่านอุตสาหกรรม ม่านกันแมลง ม่านกันฝุ่น เรียบ ขนาด 200 mm *2mm*50 m
ม่านพลาสติก ม่านอากาศ ม่านพลาสติก PVC ทนเย็นสำหรับห้องเย็น ม่านริ้ว ม่านพลาสติก ม่านใส ม่านใสทนเย็น ม่านอุตสาหกรรม ม่านกันแมลง ม่านกันฝุ่น กันกระแทก ขนาด 200 mm *2mm*50 m
ม่าน พลาสติก ม่านอากาศ ม่านพลาสติก PVC ทนเย็นสำหรับห้องเย็น ม่านริ้ว ม่านพลาสติก ม่านใส ม่านใสทนเย็น ม่านอุตสาหกรรม ม่านกันแมลง ม่านกันฝุ่น เรียบ 300 mm *3 mm*50 m
ม่านพลาสติก ม่านอากาศ ม่านพลาสติก PVC ทนเย็นสำหรับห้องเย็น ม่านริ้ว ม่านพลาสติก ม่านใส ม่านใสทนเย็น ม่านอุตสาหกรรม ม่านกันแมลง ม่านกันฝุ่น กันกระแทก 300 mm *3 mm*50 m
ทางบริษัทฯให้ความสำคัญกับลูกค้า และการบริการลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กรรนิการ์ / 086-321-6284/087-913-7041
บริษัท แพนบี เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท แพนบี เทคโนโลยี จำกัด
45/445 หมู่ 14 ซอยเทพกุญชร 40 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร : 02-908-5633
แฟกซ์.02-908-5632
E-mail : panbeetech@hotmail.com
http://www.panbee.com/

 
 กรรนิการ์ หัวเรื่อง : ม่านริ้ว ม่านริ้วพลาสติก ม่านริ้วพีวีซี ม่านริ้วพลาสติกใส
เวลาตอบล่าสุด : 12/20/2018 9:16:08 AM
 
 
ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน คุณภาพเยี่ยม ราคากันเอง
ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน คุณภาพเยี่ยม ราคากันเอง
ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน คุณภาพเยี่ยม ราคากันเอง
ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน คุณภาพเยี่ยม ราคากันเอง
ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน คุณภาพเยี่ยม ราคากันเอง
ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน คุณภาพเยี่ยม ราคากันเอง
ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน คุณภาพเยี่ยม ราคากันเอง
ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน คุณภาพเยี่ยม ราคากันเอง
ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน คุณภาพเยี่ยม ราคากันเอง
ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์เก็บของ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน คุณภาพเยี่ยม ราคากันเอง
ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น

ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น

ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น

ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น

ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
ตู้คอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์ ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ให้เช่าและขาย ตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน ตู้คอนเทนเนอร์เย็น
บริษัท แพนบี เทคโนโลยี จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจ จำหน่ายและให้เช่า ตู้คอนเทนเนอร์ (Container) ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า, ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น มือสอง ใช้งานแล้ว สภาพดี พร้อมใช้งาน รับประกันซื้อคืน
เมื่อไม่ใช้งาน ตู้คอนเทนเนอร์ เหล็ก ตู้เปล่า ตู้คอนเทนเนอร์ สำนักงาน
ตู้ คอนเทนเนอร์ แบบห้องเย็น ตู้คอนเทนเนอร์ ดัดแปลง จำหน่ายตู้คอนเทนเนอร์มือสองและมีบริการรับซื้อคืน และ ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า สำหรับใช้เก็บสินค้า
ในราคาที่พิเศษ ซื้อไปแล้วใช้ได้เลย ไม่ต้องซ่อม ไม่ต้องสร้าง สะดวก รวดเร็ว ปกป้องความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากทั้งฝนและน้ำ สามารถเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดวางได้ตามต้องการ ขนาดที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน
1.ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก ตู้เปล่า ตู้สั้น ขนาด 20ฟุต
2.ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก ตู้เปล่า ตู้ยาว ขนาด 40ฟุต
3.ตู้คอนเทนเนอร์เหล็ก ตู้เปล่า ตู้ยาว ขนาด 40ฟุต
ตู้คอนเทนเนอร์ ตู้เปล่า (Dry Container)
ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับเก็บและขนส่งสินค้า สามารถใช้เป็นโกดังเก็บสินค้าชั่วคราว สามารถเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้
หรือใช้เป็นที่บรรจุสินค้าเพื่อรอการขนส่ง
ขนาดที่มีจำหน่าย :
- ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า ตู้สั้น ขนาด 20 ฟุตหรือ 6 เมตร มีขนาด 2.5x6.0x2.5 เมตร (กว้างxยาวxสูง)
- ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า ตู้ยาวStd ขนาด 40 ฟุตหรือ 12 เมตร มีขนาด 2.5x12.0x2.5 เมตร (กว้างxยาวxสูง)
- ตู้คอนเทนเนอร์เปล่า ตู้ยาวHighCube ขนาด 40 ฟุตหรือ 12 เมตร มีขนาด 2.5x12.0x2.9 เมตร (กว้างxยาวxสูง)

ตู้ คอนเทนเนอร์จาก บริษัท แพนบี เทคโนโลยี จำกัด ทุกตู้ ผ่านการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดังนั้นก่อนซื้อ ตู้คอนเทนเนอร์ ทุกตุ้ควรตรวจสอบว่ามีการซ่อมแซมตู้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วหรือไม่ เนื่องจาก บริษัท แพนบี เทคโนโลยี จำกัด จำหน่ายเฉพาะตู้ที่ผ่านการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นมาตรฐานเดียวที่ให้บริการกับลูกค้าทุกราย
บริษัท แพนบี เทคโนโลยี จำกัด จึงกล้ารับประกันตู้คอนเทนเนอร์ที่จำน่ายทุกตุ้ว่า
1.ไม่มีรั่วและซึมของแสงและน้ำ มีการตรวจสอบตู้ทุกตู้ก่อนส่งถึงมือลูกค้า
2.รับประกันซื้อคืนเมื่อไม่ใช้งาน
3.มีหมายเลขกำกับตู้ สามารถใช้ในการขนส่งสินค้าได้

ตู้คอนเทนเนอร์ ห้องเย็น (Reefer Container)
หรือ ตู้เย็น สามารถเก็บรักษาความเย็นและอุณหภูมิ เหมาะสำหรับพืชผักผลไม้ อาหาร และยา ตู้คอนเทนเนอร์ ห้องเย็น สามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียส ถึง -20 องศาเซลเซียส มีการตรวจเช็คตัวตู้ก่อนส่งถึงมือลูกค้า โดยมีการ Run ตัวตู้เพื่อทดสอบเป็นระยะเวลา 1 วัน 1คืน เพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบทำความเย็นและตัวตู้ อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ไม่ดีหรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งานมีการเปลี่ยนใหม่ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ ห้องเย็นมือสอง ในสภาพที่ดี อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยนับจากวันส่งมอบตู้ ประมาณ 3-5 ปีขึ้นไป
กลุ่มลูกค้าที่ใช้งาน ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นจาก บริษัท แพนบี เทคโนโลยี จำกัด
ห้องเย็น ,โรงน้ำแข็ง ,ธุรกิจอาหาร ,ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำผลไม้และผู้ผลิตไวน์ ฯลฯ
ขนาดที่มีจำหน่าย :
- ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ตู้สั้น ขนาด 20 ฟุตหรือ 6 เมตร มีขนาด 2.5x6.0x2.5 เมตร (กว้างxยาวxสูง)
- ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ตู้ยาวStd ขนาด 40 ฟุตหรือ 12 เมตร มีขนาด 2.5x12.0x2.5 เมตร (กว้างxยาวxสูง)
- ตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น ตู้ยาวHighCube ขนาด 40 ฟุตหรือ 12 เมตร มีขนาด 2.5x12.0x2.9 เมตร (กว้างxยาวxสูง)

ตู้คอนเทนเนอร์ สำนักงานหรือตู้ออฟฟิศ (Office Container)
ลักษณะ การใช้งาน : ใช้สำหรับเป็น ออฟฟิศหรือสำนักงานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หรือใช้เป็นห้องพัก บ้านพักคนงาน ร้านค้า ห้องบันทึกเสียง และยังสามารถดัดแปลงให้ตามรูปแบบอื่นๆที่ต้องการได้หลากหลาย ขนาดที่มีจำหน่าย :
- ตู้สำนักงานขนาดสั้น ขนาด 20 ฟุตหรือ 6 เมตร มีขนาด 2.5x6.0x2.5 เมตร
- ตู้สำนักงานขนาดยาว ขนาด 40 ฟุตหรือ 12 เมตร มีขนาด 2.5x12.0x2.5 เมตร
ตู้ คอนเทนเนอร์ที่ผ่านการผลิตจาก ทีมงาน ใช้โครงสร้างเดิมๆจากตู้คอนเทนเนอร์ในกิจการขนส่ง ที่มีความคงทนและแข็งแรง สามารถเคลื่อนย้ายได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ มาประกอบเป็นตัวตู้ ซึ่งแตกต่างจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านการประกอบขึ้นเองหรือ ทำให้คล้ายกับตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งจะมีความคงทนแข็งแรงต่างกัน จะเกิดปัญหาการบิดตัวและแตกหักเสียหายของวัสดุภายในได้ เมื่อมีการขนย้ายเกิดขึ้น ตู้ลักษณะนี้จะมีราคาที่ถูกกว่าแต่ความมั่นคงแข็งแรงสำหรับการใช้งานในระยะ ยาวจะต่างกัน
สามารถทดสอบความแข็งแรงได้โดย นำตู้คอนเทนเนอร์มาวางซ้อนกัน 5 ชั้น ถ้าสามารถทนต่อน้ำหนักที่วางซ้อนทับกันได้ ก็ถือว่าผ่านการทดสอบความแข็งแรง
ตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ที่จำหน่ายจากทาง บริษัท แพนบี เทคโนโลยี จำกัด รับประกัน 1 ปี
ทางบริษัทฯให้ความสำคัญกับลูกค้า และการบริการลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กรรนิการ์ / 086-321-6284/087-913-7041/
บริษัท แพนบี เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท แพนบี เทคโนโลยี จำกัด
45/445 หมู่ 14 ซอยเทพกุญชร 40 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02-908-5633
แฟกซ์.02-908-5632
E-mail : panbeetech@hotmail.com
http://www.panbee.com

 
Page 1

บริษัท แพนบี เทคโนโลยี  จำกัด  
45/445 หมู่ 14 ซ.เทพกุญชร 40 ถ. พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
สอบถามข้อมูลโทร : 086-321-6284, 087-913-7041  
เวลาทำการ 9.00 - 17.30 ชม. เปิดวันจันทร์ - วันศุกร์  

 

 
   ยางลูกระนาด   โรงเรียนเสริมสวย   ผ้าขนหนูราคาโรงงาน   บริษัทรักษาความปลอดภัย   อบรมการเจรจาต่อรอง  
เว็บสำเร็จรูป
×